งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตัค เหล็กรีบาร์ (Chemical Bolt, Expansion & Anchor Bolt Installation)

ประเภทงาน

งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์ (Chemical Bolt, Expansion & Anchor Bolt Installation)

เหมาะสำหรับงานต่อเติมโครงสร้างหรืออาคาร, เป็นบริการเพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้า โดยทีมงานมืออาชีพ ตรงตามสเป็คที่กำหนด ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร(เช่น น้ำยา) ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง

 

5. งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์ (Chemical Bolt, Expansion & Anchor Bolt Installation)

ตัวอย่างการทำงาน

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

  • งานเจาะเหล็ก ติดตั้งโบลท์ สตั๊ค เหล็กรีบาร์

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 3,293